Evangelisch College Magazine - juni 2011

Juni 2011

Hieronder is de eerste editie (juni 2011) van het Evangelisch College Magazine geplaatst. In dit Magazine treft u informatie aan over de totstandkoming van het Evangelisch College en het laatste nieuws, ontwikkelingen en informatie over de scholen (ETA / EPS / ETS) die deel uitmaken van het Evangelisch College.


Zaterdag 2 juli: Informatieochtend in Sneek

PERSBERICHT
Zwijndrecht, 17 juni 2011

Evangelische Toerusting School opent cursuslocatie in Sneek

De Evangelische Toerusting School (ETS) is van plan om per 1 september 2011 een nieuwe cursus-locatie te openen in Sneek. Hiermee wordt Sneek toegevoegd aan het uitgebreide aanbod van de circa 50 cursuslocaties waar de ETS haar 4-jarige Bijbelcursus aanbiedt.

Als onderdeel van het Evangelisch College biedt de Evangelische Toerusting School (ETS) een interkerkelijke 4-jarige Bijbelcursus aan over de inhoud, achtergrond en boodschap van de Bijbel.

De ETS wil mensen helpen om de Bijbel beter te leren kennen, begrijpen en toepassen. Om dit te bereiken staat het leren lezen van de Bijbel centraal. In de lessen wordt aandacht besteed aan de achtergronden, context, thema’s, moeilijke passages en de boodschap van elk Bijbelboek. De inhoud van de cursus is verdeeld over vier cursusjaren waarin alle Bijbelboeken aan bod komen.
Gedurende het cursusjaar wordt er in Sneek maandelijks op een zaterdag in de ochtend les gegeven over het Oude Testament en in de middag over het Nieuwe Testament. In elke les wordt meestal één Bijbelboek behandeld. De cursisten worden zo persoonlijk betrokken bij de Bijbelse boodschap voor het leven van elke dag.

In Sneek zal de cursus (onder voorbehoud van voldoende deelnemers) maandelijks worden aangeboden op een zaterdag, van 09:30 tot 15:30 uur, in de Hemkerk, Smidsstraat 8. De lessen worden verzorgd door de docenten Haitze Wiersma en Piet Luhoff.


Informatieochtend op zaterdag 2 juli
Belangstellenden voor de cursus zijn van harte uitgenodigd voor de informatieochtend op zaterdagochtend 2 juli. Vanaf 09:30 uur staat de koffie klaar in de Hemkerk. Het programma duurt tot 12:15 uur. ETS-docent Frans van Herwijnen zal op deze morgen de cursus introduceren en vragen beantwoorden. Deelname is geheel vrijblijvend en aanmelden is niet nodig.


 

Fusie EBS en ETA: Evangelisch College

6 juni 2011

PERSBERICHT
Zwijndrecht, 6 juni 2011

 


Fusie tussen stichting EBS en stichting ETA: 
Oprichting Evangelisch College

Na een vruchtbare periode van anderhalf jaar samenwerken, hebben stichting Evangelische Bijbelscholen (EBS) en stichting Evangelische Theologische Academie (ETA) besloten per 1 september 2011 de handen in een te slaan en te fuseren tot een nieuwe stichting: Evangelisch College. Door deze krachtenbundeling is er een organisatie ontstaan die zich in wil zetten voor gedegen Bijbel(getrouw)onderwijs in heel Nederland.  
 
Van samenwerken naar samengaan 
De samenwerking tussen de ETA en de EBS begon in 2010 toen de ETA, gevestigd in Zwijndrecht, administratief en organisatorisch verantwoordelijk werd voor de Evangelische Toerusting School (ETS), een onderdeel van de EBS. Vanuit deze samenwerking is afgelopen anderhalf jaar onderzocht hoe de samenwerking kon worden uitgebouwd naar een vorm van samengaan. Gedurende deze anderhalf jaar wierp de samenwerking reeds zijn vruchten af. Beide scholen mochten zich verheugen in een aanmerkelijke groei van het aantal studenten en cursisten en ook in financieel opzicht was er reden tot dankbaarheid. In deze periode ontstond er tussen beide besturen een wederzijds vertrouwen en vonden zij elkaar op het gebied van identiteit en missie.
Als resultaat hiervan is besloten dat per 1 september 2011 beide stichtingen zullen fuseren tot een nieuwe stichting die als naam stichting Evangelisch College krijgt. In het bestuur van deze nieuwe stichting zullen bestuursleden van de voormalige stichting EBS en stichting ETA plaatsnemen. Door deze krachtenbundeling is er een organisatie ontstaan met een veelzijdig studieaanbod van gedegen Bijbel(getrouw)onderwijs in heel Nederland.  
 
Identiteit
Zowel de EBS als de ETA houden zich al vele jaren bezig met het aanbieden van cursussen en opleidingen aan christenen uit alle kerkelijke denominaties. Binnen het Evangelisch College worden deze activiteiten voortgezet met een interkerkelijk en herkenbaar evangelisch karakter: het evangelie van Jezus Christus, met daarbij als fundament het belijden van het geloof in Jezus Christus als Zoon van God en Verlosser en de daaruit voortkomende erkenning van Hem als Heer van ons leven. De Bijbel, het door de Heilige Geest geïnspireerde Woord van God, vormt de basis voor het onderwijs. 
 
Historische achtergrond
De Stichting Evangelische Bijbelschool (EBS) werd in 1972 opgericht door o.a. evangelist Jan Kits Sr. en bood op dat moment een 3-jarige Bijbelschoolopleiding aan. Deze opleiding groeide uit tot een volwaardige 4-jarige HBO-opleiding Theologie, de Evangelische Theologische Hogeschool (ETH). Omdat in de jaren '80 de toenmalige Brandpunt Bijbelschool (BBS) ondergebracht werd bij de EBS veranderde de naam Evangelische Bijbelschool in Evangelische Bijbelscholen. De BBS kreeg toen de naam Evangelische Toerusting School (ETS). In 2004/2005 werd de ETH ondergebracht bij de Christelijke Hogeschool Ede, en de EBS bleef verantwoordelijk voor de ETS.
De ETA is ontstaan in 1985 (toen er nog geen enkele deeltijdopleiding theologie bestond) en verzorgt theologische opleidingen op HBO-niveau via deeltijd- en afstandsonderwijs.
 
Eén organisatie; drie scholen; meerdere opleidingen
Door de fusie tussen de EBS en ETA wordt het Evangelisch College als nieuwe organisatie verantwoordelijk voor drie scholen waarin de huidige onderwijsactiviteiten worden voortgezet. Deze scholen bieden, als onderdeel van het Evangelisch College, een veelzijdig opleidingsaanbod aan, verschillend van inhoud, studieduur en niveau:
 • ETA: Evangelische Theologische Academie 
  Biedt opleidingen theologie aan op HBO-niveau via deeltijd- en afstandsonderwijs.
   
 • EPS: Evangelisch Pastoraal Studiecentrum (nieuw!)
  Als (nieuw) onderdeel van het Evangelisch College richt het Evangelisch Pastoraal Studiecentrum zich specifiek op het toerusten en vormen van pastoraal werkers. De 3-jarige opleiding Pastorale Hulpverlening die sinds 2005 door de ETA wordt aangeboden in Zwijndrecht en Steenwijk wordt hiervoor ondergebracht bij het EPS. Daarnaast zal het EPS regelmatig studiedagen en studieweekenden organiseren.

 • ETS: Evangelische Toerusting School
  Biedt een 4-jarige Bijbelcursus aan op ruim 50 cursuslocaties in heel Nederland. 

Hoewel  het Evangelisch College officieel op 1 september 2011 als stichting zal worden opgericht, zal de nieuwe organisatie vanaf heden al wel met de naam Evangelisch College naar buiten treden. 

Evangelisch College
Adres: Zonnebloemstraat 4, 3333 SW Zwijndrecht
Telefoon: 078-6190037
E-mail:

 

Open dagen: maak kennis met de ETS

31 maart 2011

De Evangelische Toerusting School stelt in de maanden april en mei haar lessen open voor geïnteresseerden. Op meer dan 40 cursuslocaties in Nederland kunnen zo de lessen Oude en Nieuwe Testament vrijblijvend worden bezocht.

De Evangelische Toerusting School (ETS) is een interkerkelijke Bijbelschool uitgaande van de Evangelische Bijbelscholen (EBS) en werkt sinds 1 januari 2010 samen met de Evangelische Theologische Academie(ETA) te Zwijndrecht. Dit jaar verzorgt de ETS lessen aan circa 1070 cursisten.

De ETS wil mensen helpen om de Bijbel beter te begrijpen en te groeien in geloof. Om dit te bereiken
staat het leren lezen van de Bijbel centraal. In de lessen wordt aandacht besteed aan de achtergronden, context, thema’s, moeilijke passages en de boodschap van elk Bijbelboek.
De inhoud van de cursus is verdeeld over vier cursusjaren waarin alle Bijbelboeken aan bod komen.
Elke maand wordt er zowel over het Oude als het Nieuwe Testament 2½ uur lesgegeven. In elke les wordt meestal één Bijbelboek behandeld. De cursisten worden zo persoonlijk betrokken bij de Bijbelse boodschap voor het leven van elke dag.
 

 

Nieuwe website

1 februari 2011

Evangelische Toerusting School vernieuwt website

De Evangelische Toerusting School (ETS) heeft per 1 februari 2011 een nieuwe website gepubliceerd. Met deze nieuwe website probeert de school de informatie over haar 4-jarige Bijbelcursus op een toegankelijke wijze aan de bezoekers te presenteren.

De website is voorzien van een nieuwe vormgeving en heeft een andere structuur gekregen, waardoor informatie gemakkelijker te vinden is.  Daarnaast is er ook veel aandacht besteed aan de informatievoorziening voor de op dit moment ruim 1100 cursisten en 60 docenten die aan de ETS verbonden zijn. Via een interactieve kaart van Nederland kunnen cursisten direct via de welkomstpagina toegang krijgen tot de actuele informatie van zijn/haar cursuslocatie. Nieuw is ook een cursistenportaal waar de cursisten PowerPoint bestanden en samenvattingen van de lesstof en andere informatie kunnen downloaden.

De Evangelische Toerusting School is een 4-jarige Bijbelcursus die mensen leert de Bijbel beter te begrijpen en te groeien in geloof. Om dit te bereiken staat het leren lezen van de Bijbel centraal. In de lessen wordt aandacht besteed aan de achtergronden, context, thema’s, moeilijke passages en de boodschap van elk Bijbelboek. De inhoud van de cursus is verdeeld over vier cursusjaren waarin alle Bijbelboeken aan bod komen. Elke maand wordt er zowel over het Oude als het Nieuwe Testament 2½ uur lesgegeven. In elke les wordt meestal één Bijbelboek behandeld, waarbij de cursisten persoonlijk betrokken worden bij de Bijbelse boodschap voor het leven van elke dag.